W budowie

Nasza strona internetowa jest obecnie poddawana planowej konserwacji. Powinniśmy wkrótce wrócić. Dziękuję za przyjęcie.

 

Jesteśmy firmą specjalizującą się w prowadzeniu usług księgowych i kadrowo-płacowych od ponad 20 lat. Obecnie mamy w stałej obsłudze ponad kilkaset podmiotów gospodarczych. Połączenie w jednym ręku wiedzy prawniczej i podatkowej oraz kilkudziesięciu współpracowników o wysokich kwalifikacjach merytorycznych z zakresu prawa i księgowości daje gwarancje obsługi podmiotów na wysokim poziomie profesjonalizmu.

Oferujemy bieżące porady i pomoc w opracowaniu pełnej dokumentacji dla działu księgowości, kadr i płac oraz udzielamy objaśnień i wskazówek dotyczących kwestii podatkowych. Ze względu na specjalizację w jednej, określonej dziedzinie nasza firma gwarantuje profesjonalne wykonanie usługi, przy czym zakres usług dostosowany jest do wielkości i potrzeb Klienta.

Dysponujemy gronem specjalistów z zakresu księgowości, kadr i płac, posiadającymi dogłębną znajomość dziedziny, pracującymi w oparciu o najwyższe, międzynarodowe standardy, oparte na nowoczesnych rozwiązaniach informatycznych, dzięki czemu dostarczamy Klientom usługę najwyższej jakości.

Usługi w zakresie księgowo-podatkowym

• prowadzenie księgi przychodów i rozchodów (PKPiR),

• prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość – księgi handlowe),

• prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych (Ryczałt),

• prowadzenie rejestrów VAT i sporządzanie deklaracji VAT, VAT UE,

• obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz sporządzanie deklaracji rocznych do Urzędu Skarbowego,

• wysyłka plików JPK, • prowadzenie ewidencji środków trwałych.

 

Usługi w zakresie kadrowo-płacowym

• sporządzanie dokumentów związanych nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy (umowy o pracę, świadectwa pracy, inne dodatkowe dokumenty związane z zatrudnieniem),

• sporządzanie umów-zleceń i umów o dzieło,

• sporządzanie list płac, rachunków od umów cywilno-prawnych,

• sporządzanie i przesyłanie deklaracji do ZUS, rozliczenia z ZUS,

• prowadzenie akt osobowych pracowników,

• prowadzenie ewidencji urlopów pracowników,

• wystawianie zaświadczeń dla pracowników,

• kontrola ważności badań lekarskich i czasu trwania umów,

• rozliczenia z PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych),

• przygotowywanie informacji o dochodach rocznych pracowników (PIT-11, PIT-4R),

• obsługa kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS, reprezentowanie Klienta w US i ZUS.

 

Skontaktuj się z nami:

Tel: 602 444 839

e-mail: doradcahapunik@wp.pl

Godziny pracy Kancelarii 8:00 – 16:00 (pon – pt)