CENNIK

  1. Za świadczone usługi księgowo-kadrowe stosujemy cenę uzależnioną od ilości dokumentów księgowych podlegających wpisowi do ksiąg rachunkowych, księgi przychodów i rozchodów oraz obsługiwanych umów o pracę i umów cywilnoprawnych (tj.: umowa zlecenia, umowa o dzieło, inne umowy rodzące obowiązek rozliczenia podatku dochodowego lub składek ZUS).
  2. Przez ilość dokumentów należy rozumieć sumę: faktur zakupu i sprzedaży, pozycji wyciągów bankowych, pozycji raportów kasowych, dowodów wewnętrznych, not uznaniowych i obciążeniowych, poleceń księgowania oraz dokumentów obrotu magazynowego.

 Proponowana cena netto za obsługę księgową:

 

 Ilość dokumentów

 Cena netto w złotych

♦ do 50

♦ 600,00

♦ 51-100

♦ 900,00

♦ 101-150

♦ 1200,00

♦ 150-200

♦ 1500,00

♦ 201-300

♦ 2000,00

♦ 301-400

♦ 2500,00

♦ 401-500

♦ 3000,00

♦ powyżej 500

♦ cena do negocjacji

                        

Proponowana cena netto za obsługę kadrową:

 

umowa o pracę

40,00 zł/os/m-c

umowa zlecenie

30,00 zł/os/m-c

umowa o dzieło

30,00 zł/os/m-c

właściciele i wspólnicy

30,00 zł/os/m-c

 

Proponowana cena netto za inne usługi:

 

Obsługa PPK firm mikro

100 zł + 20,00 zł/os/m-c

Obsługa PPK pozostałych

20,00 zł/os/m-c

PFRON dofinansowanie

50,00 zł/os/m-c

PFRON sprawozdawczość

100,00 zł

Intrastaty

100 – 500 zł (cena do negocjacji)

 

Proponowana cena netto za usługę to suma ceny za usługę księgową, usługę kadrową i inne usługi.

Proponowana cena netto za obsługę księgową:

 

 Ilość dokumentów

 Cena netto w złotych

♦ do 50

♦ 200,00

♦ 51-100

♦ 300,00

♦ 101-150

♦ 400,00

♦ 150-200

♦ 500,00

♦ 201-300

♦ 600,00

♦ 301-400

♦ 700,00

♦ 401-500

♦ 800,00

♦ powyżej 500

♦ cena do negocjacji

                        

Proponowana cena netto za obsługę kadrową:

 

umowa o pracę

40,00 zł/os/m-c

umowa zlecenie

30,00 zł/os/m-c

umowa o dzieło

30,00 zł/os/m-c

właściciele i wspólnicy

30,00 zł/os/m-c

 

Proponowana cena netto za inne usługi:

 

Obsługa PPK firm mikro

100 zł + 20,00 zł/os/m-c

Obsługa PPK pozostałych

20,00 zł/os/m-c

PFRON dofinansowanie

50,00 zł/os/m-c

PFRON sprawozdawczość

100,00 zł

Intrastaty

100 – 500 zł (cena do negocjacji)

 

Proponowana cena netto za usługę to suma ceny za usługę księgową, usługę kadrową i inne usługi.