CENNIK

KALKULACJA CENOWA ZA USŁUGI KSIĘGOWO-KADROWE

 

 1. Za świadczone usługi księgowo-kadrowe stosujemy cenę uzależnioną od ilości dokumentów księgowych podlegających wpisowi do ksiąg rachunkowych oraz obsługiwanych umów o pracę i umów cywilnoprawnych (tj.: umowa zlecenia, umowa o dzieło, inne umowy rodzące obowiązek rozliczenia podatku dochodowego lub składek ZUS).

 2. Przez ilość dokumentów należy rozumieć sumę: faktur zakupu i sprzedaży, pozycji wyciągów bankowych, pozycji raportów kasowych, not uznaniowych i obciążeniowych, poleceń księgowania oraz dokumentów obrotu magazynowego.

  Warunkiem stosowania cennika jest elektroniczny przesył danych do biura księgowego.
  W przypadku braku przesyłu elektronicznego stawki ulegają podwyższeniu o 30%. Zalecamy program magazynowy WF-MAG.

 Proponowana cena netto za obsługę księgową:

 

 • ilość dokumentów
 • cena netto w złotych
 • do 50
 • 600,00
 • 51-100
 • 900,00
 • 101-150
 • 1200,00
 • 150-200
 • 1500,00
 • 201-300
 • 2000,00
 • 301-400
 • 2500,00
 • 401-500
 • 3000,00
 • powyżej 500
 • ceny negocjowana

                        

Proponowana cena netto za obsługę kadrową:

 

umowa o pracę

40,00 zł/os/m-c

umowa zlecenie

30,00 zł/os/m-c

umowa o dzieło

30,00 zł/os/m-c

właściciele i wspólnicy

30,00 zł/os/m-c

 

Proponowana cena netto za inne usługi:

 

Obsługa PPK firm mikro

100 zł + 20,00 zł/os/m-c

Obsługa PPK pozostałych

20,00 zł/os/m-c

PFRON dofinansowanie

50,00 zł/os/m-c

PFRON sprawozdawczość

100,00 zł

Intrastaty

100 – 500 zł (cena negocjowana)

 

Proponowana cena netto za usługę to suma ceny za usługę księgową, usługę kadrową i inne usługi.

Proponowana cena netto za obsługę księgową:

 

 • ilość dokumentów
 • cena netto w złotych
 • do 50
 • 200,00
 • 51-100
 • 300,00
 • 101-150
 • 400,00
 • 150-200
 • 500,00
 • 201-300
 • 600,00
 • 301-400
 • 700,00
 • 401-500
 • 800,00
 • powyżej 500
 • ceny negocjowana

                        

Proponowana cena netto za obsługę kadrową:

 

umowa o pracę

40,00 zł/os/m-c

umowa zlecenie

30,00 zł/os/m-c

umowa o dzieło

30,00 zł/os/m-c

właściciele i wspólnicy

30,00 zł/os/m-c

 

Proponowana cena netto za inne usługi:

 

Obsługa PPK firm mikro

100 zł + 20,00 zł/os/m-c

Obsługa PPK pozostałych

20,00 zł/os/m-c

PFRON dofinansowanie

50,00 zł/os/m-c

PFRON sprawozdawczość

100,00 zł

Intrastaty

100 – 500 zł (cena negocjowana)

 

Proponowana cena netto za usługę to suma ceny za usługę księgową, usługę kadrową i inne usługi.