OFERTA

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA W NASTĘPUJĄCYCH FORMACH

Usługi w zakresie księgowo-podatkowym

 

 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów (PKPiR),
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość – księgi handlowe),
 • prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych (ryczałt),
 • prowadzenie rejestrów VAT i sporządzanie deklaracji VAT, VAT UE,
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz sporządzanie deklaracji rocznych do Urzędu Skarbowego,
 • wysyłka plików JPK,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych.

Usługi w zakresie kadrowo-płacowym

 

 • sporządzanie dokumentów związanych nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy (umowy o pracę, świadectwa pracy, inne dodatkowe dokumenty związane z zatrudnieniem),
 • sporządzanie umówzleceń i umów o dzieło,
 • sporządzanie list płac, rachunków od umów cywilno-prawnych,
 • sporządzanie i przesyłanie deklaracji do ZUS, rozliczenia z ZUS,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • prowadzenie ewidencji urlopów pracowników,
 • wystawianie zaświadczeń dla pracowników,
 • kontrola ważności badań lekarskich i czasu trwania umów,
 • rozliczenia z PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych),
 • przygotowywanie informacji o dochodach rocznych pracowników (PIT-11, PIT-4R),
 • obsługa kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS, reprezentowanie Klienta w US i ZUS.